ANSØGNING

til Gurli og Paul Madsens Fond

Rejse- og uddannelseslegat for unge håndværkere

(Denne skabelon er skrevet i Word)

 

Navn:__________________________________________________________________

CPR nr.:________________________________________________________________

Stilling:_________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________

Postnummer og by:_______________________________________________________

E-mail:_________________________________________________________________

Telefonnummer arbejde:_____________________Privat:________________________

Arbejdsgiver:____________________________________________________________

Svendebrev som (fag):____________________________________________________

Ansøgt beløb:____________________________________________________________

Rejsemål:_______________________________________________________________

Varighed (uger, måneder):_________________________________________________

Formålet med rejsen:_____________________________________________________

 

 

 

Dato:                                  Underskrift:  

Ansøgningen med bilag (se vejledning i udfyldelse) indsendes inden 1. april til Gurli og Paul Madsens Fond, att.: Advokat Søren Jenstrup, Rådhuspladsen 4, 1550 København V. Fremsendes der ikke bilag, kan ansøgningen sendes pr. e-mail til fondens e-mailadresse: info@haandvaerkerlegatet.dk

 

 

 

 

Tilbage til startside

 http://www.haandvaerkerlegatet.dk