Gurli og Paul Madsens Fond

 

Indsatte fond

som

arving

Gurli og Paul Madsens Fond er baseret på ægtefællernes testamente af 23. juni 1978, hvorefter ægtefællernes formue efter den længstlevendes død skulle overdrages til fonden.

 

Oprettede

 fonden,

mens hun levede

Snedkermester Paul Madsen afgik ved døden den 31. januar 1981. Paul Madsen havde mange tillidshverv. Han var i 18 år oldermand for Københavns Snedkerlaug. Ved sin afgang i 1979 blev han æresmedlem.

Gurli Madsen besluttede at oprette fonden, medens hun levede i stedet for at vente, indtil testamentet ville blive aktuelt efter hendes død. Fonden blev derfor stiftet ved gavebrev den 23. december 1986, hvorefter værdier for 6,6 mio. kr. blev overdraget til "Gurli og Paul Madsens Fond". Gurli Madsen døde i 2002, hvorefter fonden arvede hende som universalarving. Fondens formue er nu 20 mio. kr.

 

Fondens

formål

Fondens formål er at yde støtte til fremme af samfundsgavnlige formål inden for kultur, videnskab, opdragelse, uddannelse og arbejde for mellemfolkelig forståelse. Støtten ydes i form af økonomiske tilskud i et begrænset antal portioner af betragtelig størrelse til løsning af opgaver inden for de ovenfor angivne områder, men kun undtagelsesvis til opgaver, som ellers ville have kunnet opnå offentligt tilskud i stedet.

Uddeling vil også kunne ske som en hædersgave til personer eller institutioner og organisationer, som har ydet en særlig fremragende indsats af samfundsgavnlig art inden for et af de ovenfor omtalte felter.

 

Kan ikke søges

Bortset fra Håndværkerlegatet kan fonden ikke søges.

Uddelinger

Fonden har gennem årene ydet støtte til blandt andre følgende:

* Collegium Musicum

* AIDS-Fonden

* Københavns Drengekor

* Mødrehjælpen

* Boligfonden for enlige Mødre

* Kunstindustrimuseet i anledning af 100 årsdag

* Renovering af Det Ny teater

* Evnesvages Vel

* Uddannelseslegat til danser ved Den Kongelige Ballet

* Eskær-trioen

* Rejselegater til forfatterne Christina Hesselholdt og Henrik Pablo Llambias

* Indkøb af bratsch til 17-årig musiker

* Lommepengelegat til balletbørn på Det Kongelige teater

* Fremstilling og opstilling af Bjørn Nørgaards skulptur "To plakatbærere" ved Gl. Holtegaard

* Filippinsk gadebørnsteater – forestillinger i Danmark

 

 

Tilbage til startside

http://www.haandvaerkerlegatet.dk